ការកសាងសាច់ដុំ | ផលប៉ះពាល់ កម្រិតប្រើ និងការព្រមាន

វាមិនមានបញ្ហាទេប្រសិនបើវាជាថ្នាំបំប៉នសំរាប់ពង្រឹងសាច់ដុំថ្នាំបំប៉នប្រឆាំងភាពចាស់ឬថ្នាំបំប៉នទំងន់ខ្ញុំអាចធានាអ្នកថាខ្ញុំនឹងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវអនុសាសន៍ល្អបំផុត។ ទំព័រនេះនិយាយអំពីថ្នាំបំប៉នក្នុងការកសាងសាច់ដុំល្អបំផុតនៅលើទីផ្សារសព្វថ្ងៃ។

មុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំលើផលិតផលនីមួយៗខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនធ្វើការឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនឬក្រុមហ៊ុនណាដែលផលិតផលិតផលទាំងនេះទេ។ តាមពិតខ្ញុំបានឃើញផលិតផលទាំងនេះជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់លក់ពីប្រភពផ្សេងៗ។ ថ្នាំបំប៉នទាំងនេះភាគច្រើនមិនត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះទេ។ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឱ្យនរណាម្នាក់អាក់អន់ចិត្តនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំទេ។ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ។ ឥឡូវនេះជាមួយការពិនិត្យឡើងវិញ! 1. ការពិនិត្យបន្ថែមការពង្រឹងសាច់ដុំសាច់ដុំទី ១៖ ថ្នាំបំប៉នអគារសាច់ដុំលេខ ១.១ ថ្នាំបំប៉នអាគារសាច់ដុំដំបូងដែលខ្ញុំបានទិញគឺថ្នាំបំប៉នសាច់ដុំបង្កើនសាច់ដុំលេខ ១.១ ។ នេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនរាវ។ ខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងមានផលិតផលប្រូតេអ៊ីនទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែវាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ ខ្ញុំបានលឺយោបល់អវិជ្ជមានជាច្រើនអំពីប្រូតេអ៊ីនទាំងមូលនិងការអះអាងថាពួកគេមិនអាចស្រូបយកបានតាមរយៈប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយអាចត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុងឈាមតែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំគិតថារឿងទាំងនោះជារឿងឆ្កួត ៗ ។

ការធ្វើតេស្តថ្មី

Clenbuterol

Clenbuterol

Lina Cross

Clenbuterol ថ្មីៗនេះត្រូវបានគេបង្ហាញថាជាដំបូន្មាននៅខាងក្នុងក្នុងការសាងសង់សាច់ដុំ។ គ្រប់ប្រភេទនៃសក្ខ...

Super 8

Super 8

Lina Cross

រាល់ពេលដែលវាកើតឡើងដល់ការស្ថាបនាសាច់ដុំ Super 8 តែងតែជាប់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះ - ហេតុអ្វី? ប្រសិនបើសេ...