អំណាច | ផលប៉ះពាល់ កម្រិតប្រើ និងការព្រមាន

ទំព័រនេះបង្ហាញពីប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងផ្លូវភេទទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានពិនិត្យ។

អ្នកក៏អាចរកឃើញខ្ញុំនៅលើប្លុករបស់ខ្ញុំផងដែរគឺខ្សែអាត់ផ្លូវភេទ។ ខ្ញុំសរសេរអំពីប្រដាប់ក្មេងលេងសិចពីទស្សនវិស័យប្លែកៗជាមួយនឹងរាងពងក្រពើស្រីរឹងមាំខណៈពេលដែលខ្ញុំក៏ផ្តល់ព័ត៌មានទូលំទូលាយអំពីភេទទំនាក់ទំនងនិងប្រដាប់ក្មេងលេងផ្លូវភេទ។ សូមកត់សម្គាល់ៈខ្ញុំមិនបានសាកល្បងផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីនេះទេតែខ្ញុំកំពុងធ្វើ។ របស់របរដែលមាននៅក្នុងជួរឈរទីមួយគឺជារបស់ក្មេងលេងទាំងអស់ដែលខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទាល់។ ផលិតផលខ្លះខ្ញុំសូមណែនាំដោយផ្ទាល់ខ្លះទៀតជាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដែលខ្ញុំបានណែនាំដល់មនុស្សពីរបីនាក់ហើយខ្លះទៀតត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកអានប្លក់របស់ខ្ញុំនិងអ្នកសរសេរប្លុកផ្សេងទៀត។ បញ្ជីនេះមិនតំណាងឱ្យប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងសិចទាំងមូលនៅលើទីផ្សារទេប៉ុន្តែវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនអ្វីដែលនៅខាងក្រៅ។ បញ្ជីនេះក៏ត្រូវបានសាកល្បងដោយអ្នកអានប្លក់របស់ខ្ញុំផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នករកមិនឃើញអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តសូមបន្ថែមវាទៅក្នុងផ្នែកយោបល់។ បញ្ជីនេះមិនមានបំណងធ្វើជាមគ្គុទេសក៍ហត់នឿយទេប៉ុន្តែជាកន្លែងល្អដែលត្រូវចាប់ផ្តើម។ ផ្នែកបន្ទាប់គេហៅថា "តើប្រដាប់ក្មេងលេងសិចណាល្អបំផុត?" (ប្រដាប់ក្មេងលេងសិចជាច្រើនត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅទីនេះរួមទាំងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងពីរបីដែលត្រូវបានបញ្ឈប់) ។

ការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយ

ACE

ACE

Lina Cross

ការកើនឡើងចំនួននៃអ្នកដែលស្រលាញ់គឺកំពុងតែនិយាយអំពីធនធាននេះក៏ដូចជាសមិទ្ធផលនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់ ...

ACE
Saw Palmetto

Saw Palmetto

Lina Cross

បច្ចុប្បន្ន Saw Palmetto ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានជំនួយពិតប្រាកដមួយប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពនាពេលថ្មី...

VigRX Plus

VigRX Plus

Lina Cross

VigRX បូកគឺទំនងជាដំណោះស្រាយ VigRX មួយប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនប្រសិទ្ធភាព VigRX ប៉ុន្តែហេតុអ្វី? ការរកម...

ការពិនិត្យពេញនិយមបំផុតរបស់យើង

Vimax

Vimax

Lina Cross

មានភាពស្រលាញ់កាន់តែច្រើនឡើង ៗ កំពុង Vimax អំពីផលិតផលនិងភាពជោគជ័យរបស់វារួមគ្នាជាមួយការប្រើប្រាស់ Vim...

Zeus

Zeus

Lina Cross

រាល់ពេលដែលវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាព Zeus ភាគច្រើនទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះ - ហេតុអ្វី? ប្រសិនបើអ្នកអានការពិន...